Obchodné centrá                                          Priemyselné odvetvia
  • Tesco                                                           INA Kysucké Nové Mesto
  • Kaufland                                                      Kia Motors Slovakia Žilina
  • Lidl                                                              Hyundai Motors Nošovice
  • Metro Žilina                                                Mobis Slovakia Žilina

 Zdravotníctvo                                               IT a telekomunikácie

  • operačné sály                                            dátové centrá    
  • vyšetrovne                                                 

 Energetika                                                    Objekty

  • solárne elektrárne                                    občianskej vybavenosti
  •                                                                    finančné inštitúcie