Spoločnosť MPJ ELEKTRO bola založená v roku 2004

Od svojho vzniku spoločnosť dosahuje veľmi dobré výsledky.

V súčasnosti je MPJ ELEKTRO dôveryhodnou stabilnou spoločnosťou s bohatými odbornými znalosťami a skúsenosťami v oblasti elektrotechniky.

Zaoberáme sa:
  • elektromontážnymi prácami
  • odbornými prehliadkami a odbornými skúškami elektrických zariadení
  • školeniami a skúškami odbornej spôsobilosti elektrotechnikov
  • výchovou a vzdelávanim revíznych technikov
  • aktualizačnou odbornou prípravou elektrotechnikov a revíznych technikov
  • poradenstvom